Thông báo

SẢN PHẨM MỚI

XEM THÊM

Khóa học mới

XEM THÊM

CHƯƠNG TRÌNH MỚI

xEM THÊM

ĐĂNG KÍ NHẬN MỞ BẢN ĐỒ MAP FOR SUCCESS

MAP FOR SUCCESS do GEIN mua bản quyền tại Hoa Kỳ và nghiên cứu trong vòng hơn 5 năm với tiền đề dựa trên cơ sở khoa học xác suất thống kê gồm: 60% bộ môn khoa học các con số, 30% ứng dụng các bộ công cụ để giúp nhận diện rõ về bản thân mình như NLP (lập trình ngôn ngữ tư duy); MBTI (công cụ test tính cách); DISC (công cụ nhận diện tính cách, hành vi) và 10% còn lại là thực chứng của người thành công nhất trên toàn thế giới.
– Một công cụ khoa học giúp anh/chị ngay lập tức thấu hiểu bản thân, xác định con đường sự nghiệp đúng đắn và xây dựng được những kế hoạch cho cuộc đời.

Đăng kí

ĐỘI NGỮ TRAINER ĐÀO TẠO CỦA GEIN

LANG CÔNG ĐẠT

– Nhà đồng sáng lập GEIN Group.
Co-Founder và GĐ. Điều hành -Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster & trường doanh nhân HBR.
-10 năm kinh nghiệm lãnh đạo tại các tổ chức và công ty đa quốc gia.
-Người đầu tiên tại Việt Nam nhận chứng chỉ hành thiền Ho’Ponopono do Joe Vitale trục tiếp cấp.

Read more

NGUYỄN DIỆU THU

– Nhà đồng sáng lập GEIN Group.
Co-Founder và GĐ. Điều hành -Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster & trường doanh nhân HBR.
-10 năm kinh nghiệm lãnh đạo tại các tổ chức và công ty đa quốc gia.
-Người đầu tiên tại Việt Nam nhận chứng chỉ hành thiền Ho’Ponopono do Joe Vitale trục tiếp cấp.

Read more

nGUYỄN THỊ THẠCH THẢO

– Nhà đồng sáng lập GEIN Group.
Co-Founder và GĐ. Điều hành -Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster & trường doanh nhân HBR.
-10 năm kinh nghiệm lãnh đạo tại các tổ chức và công ty đa quốc gia.
-Người đầu tiên tại Việt Nam nhận chứng chỉ hành thiền Ho’Ponopono do Joe Vitale trục tiếp cấp.

Read more

TRUYỀN THÔNG